Parafia św. Macieja Ap. w Kruszynie


http://kuriaczestochowa.pl/


ul. Szkolna 2
42-282 KRUSZYNA
tel. 0-34 320-20-06, wik. 320-23-91
dekanat: Kłomnicki
region: Radomszczański
gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. l±skie
Mieszkańcy: 2300
Msza św:

Niedziela: 7.30, 9.30, 11.00
Św. zniesione: 9.00, 11.00, 18.00 (17.00 zima)
Dni powszednie: 7.00, 18.00 (17.00 zima)


Rys historyczny:

Parafia istniała już w 1415 r., ale prawdopodobnie jest starsza i jej początki sięgają połowy XIV w. Opisuje ją Liber Benef. J. Łaskiego z 1521 r. W 1957 r. przyłączono do tej parafii wies Bogusławice z parafii Borowno, a w 1958 r. odłączono wsie: Widzów, Teklinów, Pustkowie Jackowskie, z których utworzono parafię Widzów. Nie wiadomo kiedy przyłączono do Kruszyny Jamno należące niegdys do Borowna.
O pierwotnym kosciele wspomina nie opisując go Jan Łaski w swoim Liber Benefic. Budowę obecnego kocioła rozpoczęła w 1661 r. Anna Eufemia z Radziwiłłów Denhoffowa, wdowa po Stanisławie, starocie wieluńskim i radomszczańskim. Prezbiterium dokończył brat Stanisława Aleksander Denhoff, opat jędrzejowski, nawę koscioła przed 1683 r. Zygmunt Wiktor Denhoff, syn Stanisława i Anny, on też doprowadził do ukończenia swiątyni w stanie surowym w 1691 r. Kociół otrzymał sklepienie i został nakryty dachem w 1694 r. Budowę kocioła ukończyła w 1696 r. wdowa po Zygmuncie Janina z Brzostowskich Denhoffowa, a konsekrował go w tymże 1696 r. Jerzy Denhoff biskup przemyski i kanclerz wielki koronny. Z fundacji książąt Lubomirskich w 1874 r. wyremontowano i przebudowano górne kondygnacje obu wież, a w 1877 r. wyremontowano całe wnętrze kocioła. W tymże czasie wybudowano obecną plebanię i budynki gospodarcze staraniem ks. Teofila Stręczyńskiego. W 1914 r. otynkowano kociół na zewnątrz staraniem ks. Piotra Dąbrowskiego. W okresie międzywojennym uporządkowane zostało otoczenie kocioła, a mur ogradzający cmentarz przykoscielny i dzwonnica, pochodzące z pocz±tku XIX w., wyremontowane zostały staraniem ks. Bonawentury Metlera. Jego następca ks. Bogusław Kotnowski wyremontował obie wieże i pokrył blachą miedzianą. Za czasów administrowania parafią ks. Franciszka Szuby kociół i plebania zostały zelektryfikowane, sciany wiątyni otrzymały nowe tynki, a dach nową dachówkę. Staraniem ks. Stanisława Bigaja wykonano nową elektryfikację kocioła a(1981) i odmalowano ciany. Ks. Bogdan Rogowicz przeprowadził remont plebanii wyposażając ją w centralne ogrzewanie (1985), przeprowadził remont dachu na kosciele kryjąc go blachą miedzianą (1989). Jego też staraniem wybudowano kaplicę mszalną w Lgocie Małej.